Üyelik Sözleşmesi | Zynga Chip - Zynga Poker Chip satışı - Ucuz Poker Chip - Zynga Chip Satın Al I YuserGame


Sosyal medya hesaplarınız ile hızlı giriş yapabilirsinizŞifremi Unuttum


Sosyal medya hesaplarınız ile hızlı giriş yapabilirsiniz


logo-mobile
pull-icon

Üyelik Sözleşmesi

Anasayfa/Üyelik Sözleşmesi

KULLANICI SÖZLEŞMESİ


Bu MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ, sitemizdeki hizmetlerden faydalanabilmeniz için gerekli kuralları içermektedir.


Sitemize üye olarak, kullanıcı Sözleşmesi’ni okuduğunuzu, içeriğini anladığınızı ve hükümlerini kabul ettiğinizi ve onayladığınızı kabul, beyan etmiş oluyorsunuz.


1. Taraflar


İşbu sözleşme ve sözleşmeyle atıfta bulunulan ve sözleşmenin ayrılmaz birer parçası olan belgelerden oluşan işbu Yusergame Kullanıcı Sözleşmesi (bundan böyle 'Kullanıcı Sözleşmesi' olarak anılacaktır),


Yusergame ile


Site'ye üye olan Kullanıcı arasında, Kullanıcının Site'ye üye olması amacıyla ve sözleşmenin, ilgili


Site'nin bulunduğu elektronik ortamda, Kullanıcı tarafından onaylanması anında düzenlenmir.


Kullanıcı, Site'ye üye olarak, Kullanıcı Sözleşmesi'nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve


tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.


2. Tanımlar


Kullanıcı: Site'ye üye olan ve Site'de sunulan hizmetlerden, işbu sözleşmede belirtilen koşullar


dahilinde yararlanan gerçek veya tüzel kişi.


Site: www.Yusergame.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web


sitesi Yusergame Hizmetleri tarafından, Site içerisinde ortaya konulan ürünler


3. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı


Kullanıcı Sözleşmesi'nin konusu, Site'de sunulan Hizmet'lerin, bu Hizmet'lerden yararlanma şartlarının ve


tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. Kullanıcı Sözleşmesi'nin kapsamı, işbu sözleşme ve ekleri ile Site


içerisinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve Hizmet'lere ilişkin olarak Yusergame tarafından yapılmış olan bilcümle


uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır. Kullanıcı, Kullanıcı Sözleşmesi'nin hükümlerini kabul etmekle, Site içinde


yer alan, kullanıma, üyeliğe ve Hizmet'lere ilişkin olarak Yusergame tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul


etmiş olmaktadır. Kullanıcı, bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul,


beyan ve taahhüt eder.


4. Üyelik ve Hizmet Kullanımı Şartları


a) Üyelik, Site'nin ilgili bölümünden, Kullanıcı olmak isteyen kişi tarafından Site'ye üye olmak için gerekli


bilgilerinin gönderilmesi suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ve Yusergame tarafından kayıt işleminin onaylanması


ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan, işbu sözleşmede tanımlanan Kullanıcı olma hak ve yetkisine sahip


olunamaz.


5. Hak ve Yükümlülükler


5.1. Kullanıcının Hak ve Yükümlülükleri


a) Kullanıcı, üyelik prosedürlerini yerine getirirken, Site'nin Hizmet'lerinden faydalanırken ve Site'deki Hizmet'lerle


ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, Kullanıcı Sözleşmesi'nde yer alan tüm şartlara, Site'nin ilgili yerlerinde


belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları


anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.


b) Kullanıcı,yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince veya diğer Kullanıcılar ile üçüncü şahısların


haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumlarında, Yusergame’ un kendisine ait gizli/özel/ticari bilgileri gerek


resmi makamlara ve gerekse hak sahibi kişilere açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple Yusergame’ dan her


ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.


c) Kullanıcıların Yusergame tarafından sunulan Hizmet'lerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme


erişim araçlarının (Kullanıcı ismi, şifre v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve


kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen Kullanıcıların sorumluluğundadır. Kullanıcıların, sisteme giriş


araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm


ihmal ve kusurlarından dolayı Kullanıcıların ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara


istinaden Yusergame’ UN, doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur.


d) Kullanıcılar, Site dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu


kabul, beyan ve taahhüt ederler. Yusergame, Kullanıcılar tarafından Yusergame’a iletilen veya Site üzerinden


kendileri tarafından yüklenen, değirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve


içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi,


söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu


tutulamaz.


e) Kullanıcılar, Yusergame'un yazılı onayı olmadan, Kullanıcı Sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini,


kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemezler.


f) Yusergame'un sunduğu Hizmet'lerden yararlananlar ve Site'yi kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla


Site üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların, Site dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai


sorumluluk kendilerine aittir. Her Kullanıcı, Yusergame ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına


veya malvarlığına tecavüz teşkil edecek şekilde, Site dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel


imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veritabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını,


dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Yusergame ile doğrudan


ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Yusergame, Kullanıcıların Kullanıcı


Sözleşmesi hükümlerine ve/veya hukuka aykırı olarak Site üzerinde gerçeklerdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü


kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak, hiçbir şekilde sorumlu


tutulamaz.


5.1.1 Satıcı olarak;


a. ürün ve/veya hizmetleri sitede listelemeye ve satışa arz etmeye yetkili olduğunuzu, listelediğiniz


ürünlerin mülkiyetinin ya da satışa arz hakkının size ait olduğunu,


b. ürün ve/veya hizmetleri mevzuata uygun olarak piyasaya sunduğunuzu ve/veya sattığınızı ve/veya ithal


ettiğinizi, bu ürün ve hizmetlerin internet üzerinde yayınlanması, satışa arz edilmesi ve satılması için herhangi


bir engel bulunmadığını, orijinal olduğunu, değiştirilmediğini veya kötüleştirilmediğini,


c. ürün ve/veya hizmetlere ilişkin marka, logo ve diğer içerikleri kullanmaya ve bu sözleşmede yer alan


lisansı vermeye yetkili olduğunuzu,


d. ürün ve/veya hizmetlere ilişkin marka, logo, görseller, teknik özellikler, fiyat bilgileri dahil tanıtım için gerekli


olan içeriklere ilişkin olarak Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve diğer ilgili kanunlarda öngörülmüş bulunan işleme,


çoğaltma, yayma, temsil ve işaret, TV kanalları, internet tanıtım mecraları dahil olmak üzere, radyo-televizyon,


uydu ve kablo gibi telli veya telsiz yayın yapan kuruluşlar vasıtasıyla veya dijital iletim de dahil olmak üzere işaret,


ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla yayınlamak ve yeniden yayınlamak suretiyle umuma iletme;


internet dahil dijital ortamlar aracılığıyla umuma iletme ve üçüncü kişilerin erişimine sunma; akıllı cihaz


uygulamaları aracılığıyla ve/veya çeşitli şekillerde mobil araçlarda/ortamlarda ve işbu sözleşme tarihinde bilinen


ve/veya sözleşme tarihinden sonra geliştirilecek teknolojiler aracılığıyla umuma iletme ve üçüncü kişilerin


erişimine sunma haklarına ilişkin olarak yurtiçi ve yurtdışında herhangi bir yer, içerik ve sayı sınırlamasına tabi


olmaksızın Yusergame.com'a işbu sözleşme süresince geçerli olan gayri inhisari ücretsiz bir lisans vermekte


olduğunuzu,


e. Ürün ve/veya hizmetlerin fatura, garanti belgelerinin olduğunu ve ürünlere ilişkin gümrük vergileri dahil her


türlü vergisel yükümlülüklerinin yerine getirildiğini (Teslimatı yurtdışından yapılacak olan ürünlerde gümrük


vergisi ve harçları Alıcı'nın sorumluluğunda olduğu yönünde düzenlemeler yapılabilecektir.),


f. yürürlükte olan ya da gelecekte yürürlüğe girecek yasal düzenlemelere özellikle vergi, gümrük, ihracat, ithalat,


tüketicinin korunması, elektronik ticaret, rekabet, reklam, fikri ve sınai haklara ilişkin tüm mevzuata uygun


davranacağınızı,


Kabul etmektesiniz.


5.2. Yusergame'un Hak ve Yükümlülükleri


a) Yusergame, Site'de sunulan Hizmet'leri ve içerikleri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır.


Yusergame, bu hakkını, hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir.


b) Yusergame ,Site üzerinden, başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya


portallara, dosyalara veya içeriklere 'link' verebilir. Bu 'link'ler, Kullanıcılar a sadece referans kolaylığı nedeniyle


Yusergame tarafından sağlanmış olabilir ve web sitesini veya siteyi işleten kişiyi desteklemek amacı veya web 


sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Site


üzerindeki 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu 'link'ler vasıtasıyla erişilen


portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Yusergame'un


herhangi bir sorumluluğu yoktur.


c) Yusergame, Site'de yer alan Kullanıcı bilgilerini veya üyeliğe ilişkin Kullanıcı bilgilerini, Kullanıcı güvenliği, kendi


yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde kullanabilir. Bunları bir veritabanı


üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.


d) Yusergame , Site'de sağlanan Hizmet'ler kapsamında Kullanıcılar ve üreticiler arasında ortaya çıkan


uyuşmazlıklarda, arabulucu veya hakem sıfatlarıyla görev almaz.


e) Kullanıcılar ve Yusergame hukuken bağımsız taraflardır. Aralarında ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi


yoktur. Kullanıcı Sözleşmesi'nin onaylanması ve uygulanması sonucunda, ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren


ilişkisi doğmaz.


f) Yusergame işlemlerin şüpheli görülmesi halinde, kullanıcıların yaptıkları para transferlerini iade etme hakkına


sahiptir. Gerek gördüğünde kullanıcılardan istediği şekilde kimlik kartlarını isteme hakkı vardır.


g) Yusergame, kullanıcıların bilgilerinde değişiklik yapmak istemeleri halinde, güvenlik gereği kimlik isteme


hakkına sahiptir.


h) Yusergame.COM’a üye olan kişi, yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında


Yusergame iraki olan tüm şirketler tarafından kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar,


avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına izin verdiğini beyan ve kabul eder.


Üye, Yusergame.COM’a üye olurken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği


kişisel ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin yukarıdaki amaçlarla toplanmasına,


Yusergame iraki olan tüm şirketler ile paylaşılmasına, Yusergame.COM iraki olan tüm şirketler tarafından


kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği sürece üyeliği sona


erdiğinde de verilerin toplanmasına, Yusergame iraki olan tüm şirketler ile paylaşılmasına, Yusergame iraki olan


tüm şirketler tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini


bildirmediği sürece Yusergame.COM iraki olan tüm şirketlerin kendisi ile internet, telefon, SMS, vb iletişim


kanalları kullanarak irtibata geçmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye yukarıda bahsi geçen bilgilerin


toplanması, paylaşılması, kullanılması, arşivlenmesi ve kendisine erişilmesi nedeniyle doğrudan ve/veya dolaylı


maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müsbet, velhasıl herhangi bir zarara uğradığı konusunda talepte


bulunmayacağını ve Yusergame.COM iraki olan şirketleri sorumlu tutmayacağını beyan ve kabul eder. Üye,


kişisel verileri ile ilgili detaylı bilgiye kişisel verileri koruma adresinden ulaşabilir.


Yusergame, 18 yaşını doldurmamıs kullanıcılardan ebeveyn kimlik ve iletişim bilgilerini talep etme hakkını saklı


tutar.


6. Yapılan Ödemeler ve Para İadesi


Kullanıcılar ödemelerden sonra Banka Dekontları, Bankamatik fişleri gibi belgeleri saklamakla yükümlüdür.


Gerekli görülmesi halinde sizden talep edilecektir. İbraz edilememesi gibi durumlarda Yusergame yapılan


ödemelerle ilgili sorumlu değildir. Yusergame işlemlerin şüpheli görülmesi halinde, kullanıcıların yaptıkları para


transferlerini iade etme hakkına sahiptir. Gerek gördüğünde kullanıcılardan istediği şekilde kimlik kartlarını isteme


hakkı vardır.


Yusergame üzerinden satın alınan Epin - Digital kodlar kişiye özel üretildiği için KESİNLİKLE iade edilemez.


Kullanıcılar site içerisinde alışveriş yapmadan önce cep telefonu ile doğrulama yapmak zorundadır.


Yusergame kredi kartı ve banka ödemelerinde 3. parti firmalar ile çalışmaktadır. Kredi kartı bilgileri kesinlikle


Yusergame tarafından görülmez ve saklanmaz. Kredi kartı onay ve risk süreçleri tamamen 3. parti firmalara aittir.


Bu ödemelere ilişkin banka komisyonu, kullanıcıların ödemeleri sırasında Yusergame tarafından karşılanır,


iadelerde ise kesintiler kullanıcıya yansıtılır. Fakat satın alınan ürün veya hizmetin teslim edilememesi gibi 


durumlarda Yusergame iade kesintilerini de karşılayabilmektedir. Yusergame ödemesi yapan her kullanıcı bunu


kabul etmiş sayılır.


Stoklarda sorun olması halinde paranız, kredinizde Yusergame tarafından tutulmakta ancak istendiğinde, alıcı


tarafından ne şekilde ödeme yapılmışsa, aynı türden (Banka, Kredi Kartı) ödeme yapan kişi adına geri iade


edilebilmektedir. Bu iade sadece işlem yapılan ödeme kanalıyla yapılabilmektedir. Bazı ödeme kanallarında iade


yapılamamaktadır. ( Mobil ödeme, G2A Pay, GPay, Western Union, Papara)


İade taleplerinizi ödeme bildirimi geçtiğiniz gün itibariyle 14 gün içinde yapabilirsiniz.14 günü geçen ödemelerin


iadesi talep edilememektedir.


PAYTR İadeler yatırılan tutar üzerinden gerçekleşmektedir. Kısmi iade yapılamamaktadır.


Bakiye iade işlemlerinde sitede para çekme sayfasında Yusergame tarafından belirlenen ücretin çekilen tutardan


kesileceğini kullanıcı kabul etmiş sayılır.


Kullanıcı kredi kartı mobil ya da banka yatırımlarında sitesindeki parayla ürün satın alarak bunu bize tekrar geri


satmak suretiyle para talep ederse bunun için paranın dinlendirilmesi ve bekleme süresi en az 2 İş Günüdür.


Ödemelerde yazacağınız açıklamalar sayesinde ödemeleriniz hesaplarınıza işlenecektir. Ancak açıklamaların


eksik yanlış girilmesi sonucunda oluşacak zararlarda Yusergame mesul değildir.


Site içerisinde kazanan bonusların kullanım süresi 1 senedir. Kullanılmayan bonuslar senenin son günü


silinecektir.


7. Teslimat Süreleri


Stoklarda sorun olması halinde ya da gün içerisinde hızlı satışlar sonunda stokların tükenmesi


durumunda paranız kredinizde Yusergame tarafından tutulmakta ancak istendiğinde geri iade


edilebilmektedir.


8. Oyun Kodlarının Hatalı Kullanımı ,Teslim Edilen Oyun Paraları ve Oyun İçi Riskler


a) Teslim edilen kodların hatalı olarak kullanılması durumunda Yusergame yeni kod yollamakla yükümlü değildir.


b) Hatalı bildiren ürünler Yusergame tarafında 15 iş gününde yetkili firmalar irtibata geçilerek araştırılır sonuca


bağlanır kullanıcı hatası olmayan ürünler müşterin isteğiyle para iadesi yapılır veya yenisi ile değirilir.


d) Oyun Parası Siparişlerinizde Ulaşabilecek Tüm Hatalardan Yusergame Sorumlu değildir.Satış yaptığımız


oyunların resmi sahibi değil sadece Resmi Distribütörü olduğumuz için oyun içerisinde doğabilecek sıkıntılarda


müdahalemiz bulunmamaktadır. Oyun hizmeti satın alan kullanıcıların hesapları askıya alınabilir. Firmamız bu tip


durumlarda sorumluluk kabul etmemektedir, sorumluluk tamamen oyunculardadır.


9. Yanlış Tanıtılan ürünler


Kullanıcı aldığı ürünlerde Yusergame web sitesi yanlış ve eksik bilgi girilmesi durumunda Yusergame koşulsuz


şartsız ürünü iade alır ya para iadesi veya istenilen ürünü teslim eder doğabilecek fiyat


farklarıYusergametarafındankarşılanır


Kullanıcı yeterli bilgilendirme olduğu halde kendisi yanlış ürün aldığında Kişiye özel olduğundan İade almaz ve


Yusergame hiç bir sorumluk kabul etmez


10. Vergilendirme


Yusergame, Kullanıcılara ilişkin bütün işlemleri TÜRKİYE sınırları içerisinde yapmaktadır. Aldığınız her kod ve


her işlem o firma adına satılan kodların ARACILIK işlemleri kapsamaktadır TÜRKİYE dışındaki her ülke kendi


ülkesindeki vergi konuna uymak zorundadır.


11. Diğer Hükümler


11.1. Fikri Mülkiyet Hakları


a) Site'nin (tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla)


tüm elemanları (Yusergame'un telif haklarına tabi çalışmalar) Yusergame'a ait olarak ve/veya Yusergame


tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. Kullanıcılar, Yusergame Hizmetlerini,


Yusergame bilgilerini ve Yusergame'un telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz,


sergileyemez, çoğaltamaz, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz, veya başkasının


Yusergame'un Hizmetlerine erişmesine veya kullanmasına izin veremez; aksi takdirde, lisans verenler de dahil


ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı Yusergame'dan talep edilen


tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer


her türlü yükümlülükleri karşılamakla sorumlu olacaklardır.


b) Yusergame'un, Yusergame Hizmetleri, Yusergame bilgileri, Yusergame telif haklarına tabi çalışmalar,


Yusergame ticari markaları, Yusergame ticari görünümü veya Site vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri


mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları


saklıdır.


11.2. Sözleşme Değişiklikleri


Yusergame, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu Kullanıcı Sözleşmesi'ni, uygun göreceği


herhangi bir zamanda, Site'de ilan etmek suretiyle değirebilir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin değişen hükümleri,


ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını


doğurmaya devam edecektir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcının tek taraflı beyanları ile değirilemez.


11.3. Mücbir Sebepler


Hukuken 'mücbir sebep' sayılan tüm hallerde, Yusergame, işbu Kullanıcı Sözleşmesi ile belirlenen


yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve


bunun gibi durumlar, Yusergame için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek


veya bu durumlar için Yusergame'dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. "Mücbir sebep"


terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava


koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni


göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.


11.4. Uygulanacak Hukuk ve Yetki


İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin


yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nden doğan veya doğabilecek her türlü


ihtilafın hallinde, Konya Mahkemeleri ve Konya İcra Daireleri yetkilidir.


11.5. Sözleşmenin Feshi


İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı Site'ye üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm


ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek; Kullanıcının üyelik süresinin dolması veya geçici veya kalıcı


olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır.


Yusergame, Kullanıcıların işbu Kullanıcı Sözleşmesi'ni ve/veya, Site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve


Hizmet'lere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda ve özellikle aşağıda sayılan hallerde, sözleşmeyi tek


taraflı olarak feshedebilecek ve Kullanıcılar, fesih sebebiyle, Yusergame'un uğradığı tüm zararları tazmin etmekle


yükümlü olacaktır:


a) Kullanıcının, herhangi bir yöntem kullanarak, Site'nin işleyişini zarara sokacak davranışlarda bulunması,


b) Kullanıcının kendisi için oluşturulmuş üyelik hesabını başkasına kullandırması


c) Kullanıcının üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden ve/veya etme tehlikesi bulunan fillerde bulunması,


12. SÖZLEŞME EKLERİ


EK-1 GİZLİLİK POLİTİKASI


Yusergame olarak, kayıtlı kullanıcılarımıza daha güvenli bir internet ortamı sağlamayı ilke edindik. Bu sebepten


dolayı, üyelerimizin kendilerini daha rahat hissetmeleri için onlara çeşitli gizlilik hakları tanıdık.


a) Yusergame'a verdiğiniz üyelik bilgileri ve kişisel bilgiler, onayınız dışında, Kullanıcı Sözleşmesi'nde tanımlanan


haller haricinde, diğer üyelere ve üçüncü kişilere açılmayacaktır. Ancak bu bilgiler, Yusergame sitesinin kendi


bünyesinde, müşteri profili belirlemek ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanılabilecektir.


b) Sisteme girdiğiniz tüm bilgilere, Yusergame dışında sadece siz ulaşabilir ve bunları sadece siz değirebilirsiniz.


Bir başka üyenin veya Kullanıcının, sizinle ilgili bilgilere ulaşması ve bunları değirmesi mümkün değildir.


c) Kayıt esnasında sizden istenen kişisel bilgilerden, zorunlu olanlar hariç, istediklerinizi kendi inisiyatifiniz


dahilinde Yusergame'a bildirebilirsiniz. Yusergame'a vermeyi tercih etmeyeceğiniz bilgiler varsa, bu alanları


doldurmak veya işaretlemek zorunda değilsiniz.


d) Sizler için yapılandırdığımız cep telefonu ile aktivasyon, ip sabitleme ve giriş ip si tutma gibi işlemler


unutmayınız ki Yusergame 'in siz değerli müşterilerinin güvenle alışveriş yapmasını sağlamaya yöneliktir.


Yusergame gerektiğinde bu sözleşmedeki maddeleri değiştirme hakkını saklı tutar.


İşbu sözleşmeden kaynaklanacak olan her türlü uyuşmazlığın çözümünde Konya Kaza Mahkemeleri yetkilidir.
İPTAL ve İADE KOŞULLARI


6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'unda yer aldığı üzere orjinal ambalajı zarar görmüş, tahrip


edilmiş, herhangi bir şekilde kullanımdan dolayı zarar görmüş ürünler ile tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir


oyun, yazılım, teslimatı dijital ortamda yapılan ürünler ve programların iadesi kabul edilmemektedir. Bunun


dışındaki iade talepleriniz için, sipariş ettiğiniz ürünü teslim aldıktan sonra herhangi bir nedenden dolayı iade


etmek istediğinizde izlemeniz gereken yol ve bilmeniz gerekenler şu şekildedir


İadeniz onaylandıktan sonra,


İadeniz onaylanmasının ardından size iadeniz ile ilgili durum bilgisini mail ile bildirilmektedir ve ürün bedelinizin


geri ödemesi yapılmaktadır. Kredi kartınıza yapılan geri iadenin ekstrenize yansıması, bankanızın süreç ve


uygulamalarına bağlı olarak ortalama iki - üç hafta sürebilmektedir. Bu süreç her bankanın kendine özel


uygulaması olup, firmamızın bu sürece herhangi bir müdahale hakkı bulunmamaktadır. İade işleminizin kredi kartı


ekstrenize yansımasında yaşanan gecikme ile ilgili bankanızdan detaylı bilgi alabilirsiniz.


CAYMA HAKKI DIŞINDAKİ İADE İŞLEMLERİ


Tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya dijital ortam üzerinde teslim


edilen ürünlerin iadesi kabul edilmemektedir. Ürünleri satın alırken ürün açıklamaları iyice okumak ve doğru


ürünü almak müşterinin sorumluluğundadır. Ürünün nasıl kullanılması gerektiği bir çok üründe yardım


sayfalarında yer almaktadır. Fakat ürünün kullanımını bilmek ve uygulamak müşterinin sorumluluğunda olan bir


durumdur. Sebebi yanlış alım, yetersiz inceleme, eksik bilgi veya yanlış platform kaynaklı olan alışverişlerin iadesi


veya iptali yapılamamaktadır.


Hatalı bildiren ürünler Yusergame tarafında 15 iş gününde yetkili firmalar irtibata geçilerek araştırılır sonuca


bağlanır, kullanıcı hatası olmayan ürünler müşterin isteğiyle para veya yenisi ile değirilir.


Kargolu gönderilen ürünlerde Tüketicinin "Sebep Göstermeksizin Cayma Hakkı" sadece bahsi geçen alışveriş


gerçeklekten sonraki 14 gün içerisinde iade talebi bildirilen ürünlerin geri alımı için geçerlidir. 14 günü aşan


sürelerde iade kabul edilmemektedir. Özel Koşullar Siparişiniz teslim edildiğinde, kargo yetkilisi eşliğinde


paketinizi açmalı ürününüzü kontrol etmelisiniz. Özellikle ezilmiş, yırtılmış, açılmış veya ıslanmış paketlerde bunu


yapmanız çok daha önem kazanmaktadır. Beklenmedik bir durumda, sorunlu ürünle karşılaşırsanız paketi teslim


almayıp kargo yetkilisine tutanak tutturarak kargo şirketi tarafından tarafımıza iade edilmesini sağlamanız


gerekmektedir.


Yanlış Tanıtılan ürünler


Kullanıcı aldığı ürünlerde Yusergame web sitesi yanlış ve eksik bilgi girilmesi durumunda Yusergame koşulsuz


şartsız ürünü iade alır ya para iadesi veya istenilen ürünü teslim eder doğabilecek fiyat farkları Yusergame


tarafındankarşılanır


Kullanıcı yeterli bilgilendirme olduğu halde kendisi yanlış ürün aldığında Kişiye özel olduğundan İade almaz ve


Yusergame hiç bir sorumluk kabul etmez


Orijinal ambalajı zarar görmüş, tahrip edilmiş, herhangi bir şekilde kullanımdan dolayı zarar görmüş ürünlerin


iadesi kabul edilmemektedir. Müşteri, ürünü teslim aldığı andaki durumu ile geri vermekle ve kullanımdan


kaynaklanan ticari kaybı ödemekle yükümlüdür.


İade Kapsamı Dışındaki Ürünler


Oyun lansmanı, yılbaşı, sevgililer günü, anneler günü gibi belirli günlere yönelik müşteriye özel olarak hazırlanan,


satışa sunulan ve/veya ithal edilen ürünlerde, tüketicinin istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları


doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan


veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan malların, kampanya ve promosyon ürünlerinde ürünün iadesi


alınamamaktadır.


Yusergame üzerinden satın alınan Epin - Digital kodlar kişiye özel üretildiği için KESİNLİKLE iade edilemez.


Gizlilik Politikası


Yusergame olarak bu politika kişisel verilerinizi ne şekilde edineceğimizi, kayıt edeceğimizi, kullanacağımızı ve


koruyacağımızı tarif eder. Yusergame ‘in istediği zaman bu politikayı web sitesinde yayınlayarak değirme hakkı


vardır.


Bilgilerin Edinilmesi


Aktarılan veya Yusergame.com tarafından edinilen bilgilerin türü Yusergame ile ilgili ilişkisine göre farklılık gösterir.


Yusergame.com ‘un Ziyaret Edilmesi


Yusergame, üzerinden internete girdiğiniz domain ve host bilgilerinizi, bilgisayarınızın internet protokol adresini


veya internet sağlayıcısı ile istatistikî web sitesi verilerinizi edinebilir. Bu bilgiler güvenlik nedeniyle edinildikleri


gibi


şirket web sitesinin verimliliğinin değerlendirilmesi için de edinilirler. Bu amaçla değişik yerlerde Cookieleri


kullanıyoruz. Bu cookieler hizmetimizi daha kullanıcı dostu, verimli ve güvenli hale getirme amacına hizmet


ediyor. Cookieler bilgisayarınızda kalan ve tarayıcında kayıt edilen küçük metin dosyalarıdır. Kalıcı cookieleri


geçmişte bilgisayarınız ile bizim aramızda bir iletişimin gerçekleşip gerçekleşmediğini belirlemek için kullanıyoruz.


Kalıcı cookieler silinene veya otomatik olarak geçersiz hale gelene kadar sabit diskinizde kalırlar. Tarayıcıların


çoğu cookieleri otomatik olarak kabul ederler. Cookielerin sabit diskinizde kayıt edilmesini tarayıcı ayarlarınızı


değirerek ve cookielere izin vermeyerek önleyebilirsiniz. Bu ayarları nasıl gerçeklerebileceğiniz ile ilgili talimatları


tarayıcınızın dokümanları içerisinde bulabilirsiniz. Sabit diskinize kayıt edilmiş olan cookieleri istediğiniz zaman


silebilirsiniz.


Bu web sitesinde Google Inc.’in teknolojileri ile web sayfası ziyaretçisinin gezinti davranışı ile ilgili bilgiler


pazarlama amaçları ile anonimlerilmiş şekilde toplanır ve kayıt edilir. Cookielerin içerisinde kayıt edilen bilgi bir


algoritma ile analiz edilir, böylece ürün tavsiyelerinin reklam ana başlıkları veya Reklam ilanları şeklinde üçüncü


tarafların web sitelerinde gösterilmesi sağlanır. Cookieler ile bu web sitesini kullanma şekliniz ile ilgili olarak


elde edilmiş olan bilgiler Google Inc.’in ABD’de bulunan bir sunucusuna aktarılır ve orada kayıt edilir. İnternette


gezinme şekliniz ile ilgili anonim analizlere Google ile ilgili devreden çıkarma linklerini


(www.google.com/privacy/ads/ ) etkinlererek itiraz edebilirsiniz. Yusergame.com Facebook Inc., 1601 S. California


Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook") kuruluşuna ait facebook.com sosyal ağının sosyal eklentilerini


("eklentiler") kullanmaktadır. Bu eklentiler facebook logosu veya “Facebook SocialPlugin” yazısı ile işaretlenmir.


Yusergame.com böyle bir eklenti içeren bir sayfasını ziyaret ettiğinizde tarayıcınız Facebook tarayıcıları ile


doğrudan bir bağlantı kurar. Facebook eklentinin içeriklerini tarayıcına aktarır, tarayıcınız da bunları web


sitesine entegre eder. Eklentilerin entegre edilmesi ile Facebook ilgili web sitesinin ziyaret edildiğine ilişkin bir


bilgi alır.


Eğer Facebook’ta kayıtlıysanız, Facebook bu işlemi Facebook hesabınız ile ilişkilendirebilir. Eklentiler ile bir işlem


söz konusu olduğunda, örneğin “beğendim” b utonunu tıkladığınızda veya bir yorum paylaştığınızda, tarayıcınız


bu bilgileri doğrudan Facebook'a iletir ve bunları orada kayıt eder. Veri edinmenin amacı ve kapsamı ve verilerin


Facebook tarafından kullanımı ile bununla bağlantılı özel haklarınızı korumanıza yardımcı olacak haklar ve ayar


olanakları hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen Facebook gizlilik politikasını dikkate alın. Facebook’un


Yusergame.com üzerinden sizinle ilgili bilgiler edinmesini istemiyorsanız bizim web sitemizi ziyaret etmeden önce


Facebook hesabınızdan çıkış yapın. İnternetteki yayınınız sosyal bir ağ olan ve Google Inc., 1600


AmphitheatreParkway, MountainView, CA 94043, Birleşik Devletler (“Google”) tarafından işletilen Google Plus


sosyal ağının “+1” alanını kullanmaktadır. Buton beyaz veya renkli zemin üzerindeki “+1” işaretinden tanınabilir.


İnternet yayınımızın böyle bir alan içeren bir web sayfasını çağırdığınızda tarayıcın doğrudan Google'ın


sunucuları ile bağlantı kurar. “+1” alanının içeriği Google tarafından doğrudan tarayıcınıza aktarılır ve


bunun üzerinden web sitesine dahil edilir. Bu nedenle Google tarafından bu alan ile edinilen bilgilerin kapsamı


konusunda herhangi bir etkimiz bulunmamaktadır, ancak edinilen bilgilerin arasında IP adresinin de


bulunduğunu tahmin ediyoruz. Veri ediniminin amacı ve kapsamı ve verilerin Google tarafından işlenmesi ve


kullanılması ile özel alanınızı korumanıza yardımcı olacak ilgili hakların ve ayar olanakların ile ilgili bilgiler için


Google’in “+1” ile ilgili gizlilik politikasından edinmenizi rica ederiz. Alan: google.com Eğer Google Plus üyesi


isen ve Google’ın bizim internet yayınımız üzerinden sizin hakkınızda bilgi toplayıp bu bilgileri sizin Google’da


kayıt edilmiş olan üyelik bilgileriniz ile ilişkilendirmesini istemiyorsanız internet yayınımızı ziyaret etmeden önce


Google Plus hesabından çıkış yapmalısınız.


Talepler


Yusergame.com hizmetleri ve genel olarak şirketle ilgili bilgileri edinebileceğiniz yetkili kişi, şirket ve e-posta


adresleri bilgilerini iletişim bölümünde bulabilirsiniz. Bize bir e-posta gönderirseniz, Yusergame talebinizi ve


bununla ilgili bilgileri sizin bildirmiş olduğunuz kişisel olarak teşhis edilmenizi sağlayacak bilgilerinizle birlikte


kayıt altına alabilir. Bir taleple birlikte paylaştığınız ve şahsınızın teşhis edilmesini sağlayan bilgiler sadece sizin


de bilginiz dahilinde ve aktif katılımınız ile edinilir. Üyelik iptali ve hesap silme işlemi, kullanıcı tarafından


Yusergame.com üzerinden destek kaydı (ticket) oluşturularak yapılabilir. Üyeliğini sonlandıran kullanıcının


Yusergame.com sitesine giriş yetkisi iptal edilecektir.


Üyeliğini iptal eden kişi bu işlemin geri dönüşü olmadığını kabul eder. Şikayet konusu işlemlerde, ispat


yükümlülüğü nedeniyle Elektronik Ticaret işlemine ilişkin kayıtlar işlem tarihinden itibaren 3 (üç) yıl süreyle


saklanmak zorundadır.


Diğer


Bazı durumlarda sizinle ilgili veya sizin hakkınızda bilgileri burada bahsedilenden farklı bir şekilde de temin


edebiliriz. Bu şekilde bilgileri müşteri hizmetlerimiz ile bir kontak ile bağlantılı bilgileri veya bazı durumlarda da


banka hesabına doğrudan bir alacak talebi söz konusu olduğunda bilgi edinebiliriz. Kişisel bilgiler, gerekli


oldukları halde, bunlar bir işlem çerçevesinde bildirildiğinde bir satış görevlimiz/tüccarımız tarafından da


edinilebilir.


Bilgileri nasıl koruyor ve nasıl kayıt ediyoruz


Bilgilerinizi sunucularımızda kayıt ediyor ve işliyoruz ve bunları geçerli kanunlara uygun olarak fiziksel,


elektronik ve işlem teknolojisi önlemleri ile koruyoruz. Firewall ve veri şifreleme gibi bilgi işlemsel önlemler


kullanıyoruz, binalarımızın ve veri depolarımızın fiziksel erişimini kontrol ediyoruz ve sadece işlerini yapmak için


bu bilgilere ihtiyacı olan çalışanlarımızın bu bilgilere erişmesine izin veriyoruz. Bilgileri - yasal nedenlerle veya


bir mahkeme kararı neticesinde paylaşma yükümlülüğümüz olmadığı müddetçe ya da internet yapılarımıza


haksız ve dolandırıcı bir erişimin önlenmesi için hukuki bir şekilde harekete geçebilmek adına verilerin


paylaşılması gerekli olmadıkça üçüncü taraflarla paylaşmıyoruz. Verileri – ticari olsun ya da olmasın başka


hiçbir nedenle paylaşmıyoruz. Size daha iyi bir hizmet, özel bilgiler ve özel bir iletişim sunabilmek adına bilgileri


ediniyor, kayıt ediyor ve işliyoruz. Lütfen bizim yüksek güvenlik standartlarımız bağımsız olarak kendi isteğinizle


internet üzerinden aktarmış olduğunuz bilgilerin başkaları tarafından kullanılabileceğini dikkate alın. Bu nedenle


Yusergame veri aktarımı esnasında oluşan hatalar ve/veya üçüncü tarafların yetkisiz erişiminden kaynaklanan


bilgi paylaşımı ile ilgili herhangi bir sorumluluk üstlenmemektedir.


Bilgilerin üçüncü taraflar ile paylaşılması


Aşağıdaki durumlarda bilgiler üçüncü taraflarla paylaşılabilmektedir;


Cezai takip ve finans gözetim birimlerine, hükümet temsilcilerine veya diğer üçüncü taraflarla bilgiler


aşağıdaki durumlarda paylaşılabilir


• Bu konuda bir tebligat, bir mahkeme kararı veya benzer hukuki bir işlem sonucunda bir sorumluluğumuz


varsa • Yasal olarak bilgi paylaşma yükümlülüğümüz varsa


• Fiziksel hasarları veya finansal kayıpları önlemek, olası cezai fiilleri bildirmek veya incelemelerde


bulunmak adına kişisel bilgilerin paylaşılmasının gerekli olduğuna dair kötü niyet gütmeyen bir inancımız


varsa


• Yusergame.com verilerini üçüncü taraflara bunların pazarlama faaliyetlerini desteklemek adına satmaz


veya kiralamaz ve kişisel bilgileri sadece bu dokümanda belirtilen kapsam dâhilinde üçüncü kişilerle paylaşır.